Dimensiune font

Teme

Stil Meniu

Cpanel
 AddThis Social Bookmark Button

Regulament oficial

Art. 1 Condiţii generale

1.1   Concursul foto este organizat şi desfăşurat de către Centrul European pentru Dezvoltare Rurală - CRED, denumit în continuare „Organizator”.

1.2   Materialele promoţionale acordate ca premii în cadrul acestui concurs au fost realizate în cadrul proiectului CASTELUL CORVINILOR – IERI ŞI AZI - LEAGANUL UNEI COMUNITĂŢI, finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARA 5 - DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.3 PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE ÎN SCOPUL CREŞTERII ATRACTIVITĂŢII ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ.

1.3   Participanţii la concurs au obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al concursului, denumit în continuare „Regulament”

Art. 2 Tematica şi secţiunile concursului

Tematica concursul foto este „Castelul Corvinilor” şi concursul include trei secţiuni principale:

-         Artistic: participanţii pot trimite fotografii pe care le-au făcut la Castelul Corvinilor.

-         Imagini procesate:  participanţii pot trimite fotografii pe care le-au făcut la Castelul Corvinilor pe care le-au modificat folosind aplicaţii software dedicate.

-         Divertisment: participanţii la concurs trebuie să trimită fotografii cu cadre extinse care includ cel puţin un indiciu din Cufărul cu indicii.

În cadrul secţiunilor Artistic şi Imagini procesate se acordă premii speciale pentru fotografiile înscrise în concurs şi promovate pe contul de Facebook creat special pentru promovarea obiectivului turistic „Castelul Corvinilor: http://www.facebook.com/CastelulCorvinilorHD

Premiile speciale sunt anunţate de către echipa CRED la adresa www.castelulcorvinilor.ro. După lansarea cursei pentru premiul special, cei care doresc să participe trebuie să posteze pe pagina noastră de Facebook linkuri către fotografiile înscrise la concurs în cadrul secţiunilor Artistic şi Imagini care nu au fost premiate în cadrul ediţiilor curente.  Fotografia care acumulează cel mai mare număr de „Likes”/ „Îmi place” pe perioada cursei pentru premiul special este recompensat cu diverse obiecte promoţionale (Memorii Flash USB 16GB, tricouri, magneţi, albume, minihărţi de buzunar, etc).

Art. 3 Calendarul de desfăşurare

Consursul se va desfăşura în două etape:

Etapa 1: 14 mai – 7 iunie 2012

Etapa II: 11 iunie – 05 august 2012

Câştigătorii vor fi anuntaţi săptâmânal pentru fiecare secţiune, respectiv după încheierea unei curse pentru premiul special.

Art. 4 Dreptul de participare

La concurs pot participa toţi rezidenţii români ce au împlinit vârsta de minim 14 ani până la data de 10 aprilie 2012.

Un participant poate înscrie în concurs maxim 5 fotografii pentru fiecare secţiune a concursului -„Artistic”, „Imagini procesate” şi „Divertisment” -, dar nu i se poate acorda mai mult de un premiu.

În cadrul secţiunilor „Artistic” şi „Divertisment” nu se acceptă imagini prelucrate (ex.persoane sau obiecte puse artificial în cadru, blur-uri artificiale) sau colaje. Acestea pot fi înscrise în cadrul secţiunii „Imagini procesate” dedicate imaginilor de acest tip. În cazul imaginilor înscrise în cadrul secţiunii „Artistic” se accepta mici retuşări (blur, clone, heal, reduce noise sau alte corecţii minore). De asemenea, sunt permise corecţiile de bază din programele de editare, cum ar fi levels, curves etc.

Pentru nici una dintre secţiunile concursului nu se accepta fotografii royalty-free sau luate din diverse colecţii plătite. Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu conţinut imoral. Participanţii trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia/ fotografiile. Încâlcarea acestor prevederi duce la descalificarea participantului.

Trimiterea fotografiilor implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor dreptul de a publica imaginile respective, integral sau parţial, în format digital şi/sau tipărit, fără nici un fel de plată. Eventuala folosire a imaginilor va fi însoţită de menţionarea numelui autorului.

Rezoluţia minimă acceptată este de 2 megapixeli, iar dimensiunea unei fişier nu trebuie să depăşească 5MB. Formatul recomandat este JPEG.

Utilizatorii nu vor putea să îşi voteze propriile poze, ci doar pozele altor participanţi.

La Concurs nu pot participa membrii juriului, angajaţii/ voluntarii CRED sau ai partenerului „Asociaţia „Moştenire Vie” sau rudele lor până la gradul doi inclusiv.

Art. 5 Premii

Premiile constau în materiale promoţionale realizate în cadrul proiectului şi se acordă pe categorii după cum urmează:

-         Artistic

Locul I - 1 memory stick de 16GB, 1 tricou inscripţionat, 1 album, 1 minihartă de buzunar şi 1 pliant.

Locul II - 1 tricou inscripţionat, 1 magnet, 1 album, 1 minihartă de buzunar şi 1 pliant.

Locul III - 1 tricou inscripţionat, 1 magnet, 1 album.

-         Imagini procesate: 

Locul I - 1 memory stick de 16GB, 1 tricou inscripţionat, 1 album, 1 minihartă de buzunar şi 1 pliant.

Locul II - 1 tricou inscripţionat, 1 magnet, 1 album, 1 minihartă de buzunar şi 1 pliant.

Locul III - 1 tricou inscripţionat, 1 magnet, 1 album.

-         Divertisment:

Supergrea - 1 memory stick de 16 GB, 2 tricouri inscripţionate, 1 pliant.

Semigrea - 1 memory stick de 16 GB, 1 tricou inscripţionat, 1 minihartă de buzunar.

-         Premii speciale

Memorii Flash USB 16GB, tricouri, magneţi, albume, minihărţi de buzunar, etc

Art. 6 Acordarea premiilor

6.1 Premiile pot fi trimise prin poştă sau pot fi acordate în cadrului unui eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice sau tipărite de catre Organizator fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale câştigătorilor către Organizator.

6.2 Câştigătorii desemnaţi au obligativitatea de a contacta Organizatorul teelfonic (+40 (354) 418 227) sau pe email ( Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ). Toate premiile Concursului trebuie sa fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, dar nu mai târziu de 1 luna de la anunţarea câştigătorilor, în caz contrar premiile nemaifiind datorate de către Organizator.

6.3 Intrarea în posesia premiilor poate fi realizată prin următoarele metode: prin curier, prin participarea la festivitatea de premiere sau prin deplasarea la sediul CRED.

Art. 7 Acord de principiu

7.1 Trimiterea fotografiilor şi participarea la concurs presupun că participanţii au acceptat în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale Organizatorului.