Dimensiune font

Teme

Stil Meniu

Cpanel
 AddThis Social Bookmark Button

Sălile şi Turnurile Castelului Corvinilor

1. Sala Cavalerilor

Ajunşi în curte, în dreapta, dăm de sala cavaleri­lor, cea mai frumoasă şi pompoasă parte a castelului, care a avut norocul să fie renovată între anii 1907— 1914. Sala a fost edificată de către ctitorul său lancu Corvin, în stil gotic şi zace pe cinci coloane octogonale de marmură roşie. Capitelurile co­loanelor sunt decorate artistic cu ghirlande de frunze sculptate în piatră de trahit. Pe cel de al doilea stâlp se găseşte o inscripţie, cu litere gotice, care e cea mai puternică dovadă asupra datei terminării lucrărilor de edificare.

Pe cele cinci coloane de marmură se sprijină câte şase boltituri în stil gotic de-a dreapta şi de-a stânga.

În partea de vest a sălii se află o uşiţă care închide intrarea unei ascunzători, ori canal la subsol. Tradiţia vorbeşte despre un canal subteran de refugiu.

Sala CavalerilorSala Cavalerilor

Imagini - Sala Cavalerilor

2. Capela

Ieşind din sala cavalerilor, în faţă dăm de Ca­pelă sau Paraclisul Castelului — clădită cu altarul spre răsărit, obicei oriental, între 1442-1446, de către lancu de Hunedoara, înainte de a ajunge guvernator. Pe peretele din faţa altarului putem descifra următorii ani: 1623, 1666, 1820 d. G. 3-tria. Rest 1758 7 Aug. Pe plafonul navei se poate observa emblemele Corvinilor şi ale familie Szilágyi. Capela a fost clădită tot in stil gotic. În stânga era intrarea în sacristie.

CapelaCapelaCapela

Imagini - Capela

3. Casa internă şi externă (azi camera intendentului)

Urcând treptele intrăm într-un coridor lung de unde era intrarea în casa internă şi externă a comer­cianţilor — care constă din trei apartamente. Aici este azi locuinţa intendentului.

4. Camera de aur şi Loggia Matia

La reîntoarcere, urcând scările la etaj, se gă­seşte „Camera de aur". În faţa Camerei de aur se află loggia Matei Corvinul, care era deschisă la început. Loggia deschisă aminteşte atriumul casei ro­mane. După ce au închis-o au pictat-o.

5. Turnul buzduganelor

Din camera de aur ajungem la camera de provizii, care nu mai există azi, iar de aici ur­când câteva trepte, ajungem în turnul buzduganelor, care era prevăzut cu mai multe creneluri pentru împuş­cat. De aici se dădea semnalul cu toba mare. De pe terasa bastionului din faţă, se deschide o pano­ramă admirabilă, spre oraş şi uzinele metalurgice.

Turnul buzduganelorTurnul buzduganelorTurnul buzduganelor

Imagini - Turnul Buzduganelor

6. Camera doamnelor de onoare

Reîntorşi, ajungem în loggia - coridorul lung — corpul mijlociu al clădirii. Aici dăm de camera de piatră deasupra porţii, azi i se mai spune şi camera doamnelor de onoare. Această parte a castelului a fost complet renovată.

7. Sala Dietei

Continuând drumul prin coridorul lung, dăm de sala mare de şedinţe, care în original era identică cu sala cavalerilor, pe care am întâlnit-o la parter.

În faţa sălii mari de şedinţe se întinde de-a lungul un coridor cu balcoane închise.

Sala DieteiSala Dietei

Imagini - Sala Dietei

8. Turnul Capistrano

Lângă sala mare de şedinţe putem vedea Sala „Paharnicului”, căreia i se mai zice şi camera Capistrano cu turnul cu acelaşi nume. Tradiţia susţine că aici a fost găzduit călugărul erou de la Belgrad, Capistrano, în timpul cât a stat la castel.

9. Turnul Neboisa

Urcând o scară de lemn, ajungem la un pod mic de lemn, care era mobil, peste care trecând, intrăm în coridorul de pericol al turnului „Neboisa". Atât cori­dorul, cât şi turnul a fost prevăzut cu nenumărate creneluri pentru împuşcat. Unele creneluri au fost astupate, altele se mai văd şi azi, iar în locul unora au fost aşezate mai târziu ferestre.

Turnul NeboisaTurnul NeboisaTurnul Neboisa

Imagini - Turnul Neboisa

10. Tractul Zolyomi

Reîntorşi din Neboisa, o luăm spre dreapta, unde dăm de apartamentul prefecţilor, format dintr-o anticameră, camera prefecţilor şi camera boltită. Acest apartament se numeşte greşit Tractul Zolyomi. De aici, neavând altă ieşire ne reîntoarcem prin sala mare de şedinţe şi pe scările melcului coborâm în curte, lângă sala cavalerilor.

11. Terasa Bethlen

De lângă fântână urcăm pe bastionul tobelor şi ajun­gem pe bastionul muniţiilor, sau terasa Bethlen, de unde se vede întreg oraşul şi valea Cernei, până spre Simeria.

Terasa BethlenTerasa Bethlen

Imagini - Terasa Bethlen

12. Canalul urşilor şi locuinţa castelanului cetăţii

Între bastionul muniţiilor şi cetate se găseşte ca­nalul urşilor, unde erau adăpostite, după tradiţie, dife­rite animale sălbatice vii. De la fântână la dreapta era în vechime locuinţa castelanului cetăţii.

Canalul urşilorLocuinţa castelanului

                                                                                                            Imagine - Canalul urşilor           Imagine - Locuinţa castelanului

13. Tractul Bethlen

Tot din curtea castelului putem vizita tractul Bethlen, unde era palatul cel mare, camera cu stuca­tură, coridorul mare şi casa buzduganelor.

Aici este aşa numitul muzeu al castelului, unde se păstrează diferitele ornamente, decoruri din piatră sculptată căzută de pe pereţi, arcade, blocuri de piatră, unele de origină romană, ghiulele de tun, schelete de oameni şi animale, cioburi de vase, cărămizi din dife­rite epoci, între ele şi din timpul Romanilor. De unele schelete se leagă legende.

14. Alte camere (anexe)

În colţul sud-estic al curţii era pivniţa de varză, camera logofeţilor şi ve­chea bucătărie mare, de unde spre dreapta este bastionul alb cu camera şi cuptorul de copt pâine.

15. Intrarea principală din trecut

În şanţul din faţă, spre răsărit, zărim piciorul podului care ducea în vechime în cetate. Pe aici era cândva intrarea principală. Mai spre răsărit, în apropie­rea castelului, se vede biserica ref. ctitoria Principilor Bethlen.

Vechea intrare în CastelVechea intrare în Castel

                                                                                                                                    Imagini - Vechea intrare în Castel